Hiện tại có rất nhiều cách để khởi tạo Camera như:

  • Sử dụng phần mềm ConfigTool trên PC
  • Sử dụng trình duyệt Web
  • Sử dụng app DMSS, KBView Plus trên di động
  • …..

Tuy nhiên còn một cách khác nữa chắc bạn ít dùng đên là: “Sử dụng đầu ghi hình NVR”: