Chống sương (defog) mù là chức năng được hỗ trợ trên Camera cáo cấp thương hiệu Dahua và Kbvision. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn thao tác sử dụng nó.

Thao tác như hướng dẫn sau để cài đặt: