Bạn đang gặp vấn đề Camera bị sai thời gian? Hãy sử dụng chức năng NTP.

NTP sẽ giúp Camera, đầu ghi hình cập nhật thời gian đúng với hiện tại một cách tự động khi có tín hiệu Internet.

Hướng dẫn kích hoạt NTP:

1. Kích hoạt NTP trên đầu ghi hình giao diện 4.0

2. Kích hoạt NTP trên Camera và đầu ghi hình giao diện cũ 3.0

3. Kích hoạt NTP trên Camera giao diện mới 5.0