Hiện tại, trên một số đầu ghi hình XVR cao cấp của Dahua đã hỗ trợ lập lịch thời gian hoạt động các chức năng thông minh như: SMD, IVS, Face Detection, Face Recognize. Bạn có thể thiết lập thời gian hoạt động các chức năng này theo lịch trình đặt sẵn.

1. Model hỗ trợ

Hiện tại, chức năng lập lịch hoạt động các chức năng thông minh được hỗ trợ trên các dòng sản phẩm như:

  • KX-DAi8232H3
  • KX-DAi8832H3
  • KX-DAi2K8104H3
  • KX-DAi2K8108H3
  • KX-DAi2K8208H3
  • KX-DAi2K8116H3
  • KX-DAi2K8216H3
  • ….

Các model trên đây là mình đã thao tác trực tiếp, do điều kiện có hạn, nên có thể một số model khác hỗ trợ nhưng mình chưa biết.

Firmware hỗ trợ chức năng này được phát hành từ tháng 11 năm 2022.

2. Lập lịch hoạt động chức năng thông minh

Hiện tại, trên các dòng sản phẩm đầu ghi hình mới của Dahua, Kbvion, bạn có thể thiết lập lịch hoạt động các chức năng thông minh như hình sau: