Có nhiều cách để sao lưu dữ liệu rừ đầu ghi hình như:

  • Sử dụng phần mềm SmartPSS, KBiVMS
  • Sử dụng ứng dụng DMSS, KBVIEW Plus trên điện thoại
  • Sử dụng USB sao lưu trực tiếp từ đầu ghi hình
  • Sử dụng trình duyệt Web.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn ách sao lưu dữ liệu ghi hình bằng trình duyệt WEB. Bạn cần sử dụng IE (Internet Explorer) hoăc Edge (bật chế độ IE Mode trên Edge) và cài đặt đầy đủ Plugins sẽ có chức năng sao lưu.

1. Sao lưu dữ liệu ghi hình trong Playback

Trên giao diện Playback có hỗ trợ chức năng sao lưu video ghi hình:

2. Sao lưu dữ liệu ghi hình trong Backup

Khi đã cài đầy đủ Plugins, bạn sẽ thấy giao diện Backup như sau: