Tạo và cài đặt tên miền No IP miễn phí cho Camera thương hiệu Dahua, Kbvision và các thương hiệu OEM tương đương.

Sau khi cài đặt tên miền No-IP sẽ miễn phí trong 30 ngày. Sau 30 ngày bạn cần đăng nhập vào trang quản trị No-IP xóa và tạo lại tên miền (không cần cài lại trên đầu ghi)