Khi khởi tạo đầu ghi hình Dahua, Kbvision có thể đăng ký 1 Email để nhận Reset Code khi quên mật khẩu. Tuy nhiên nếu muốn thay đổi Email này, bạn có thể thao tác như sau: