Bạn có thể kết nối Camera Lorex và lưu trữ hình ảnh, video trên đầu ghi hình Hikvision bằng cách thao tác như hướng dẫn trong bài viết này.

1. Đặt IP tĩnh cho Camera Lorex

Đầu tiên, bạn cần đặt IP tĩnh cho Camera Lorex bằng cách:

2. Chuyển chuẩn nén Camera về H.264

Hiện tại, Camera và đầu ghi hỗ trợ kết nối thông qua chuẩn Onvif 2.4, vì vậy bạn cần thay đổi cài đặt chuẩn nén trên Camera về H.264

3. Thêm Camera vào đầu ghi hình Hikvision

Thao tác như hướng dẫn sau để thêm Camera Lorex vào đầu ghi hình Hikvision: