Nếu bạn đang tìm kiếm 1 trình duyệt có thể thay thế IE sử dụng cho đầu ghi hình và camera cũ hãy nghĩ ngay đến UCBrowser. Khi sử dụng trình duyệt này, bạn có thể cài Plugins và đăng nhập vào đầu ghi và Camera tương tự như dùng IE.

Tải về phần mềm

Bạn có thể tải về và cài đặt UCBrowser tại đây.