Hướng dẫn: Cài đặt đẩy dữ liệu hình ảnh từ đầu ghi về đầu ghi bằng AutoRegister Dahua, Kbvision