“The old pasword is wrong” là lỗi thường xảy ra khi bạn thực hiện thao tác Khôi phục mặc định (Factory Default) đầu ghi hình Dahua, Kbvision. Vậy mật khẩu cũ trong trường hợp này là gì?

Mật khẩu cũ là: 123456 hoặc admin

Khi thực hiện thao tác Khôi phục mặc định (Factory Default) đầu ghi hình Dahua, Kbvision. Nếu thiết bị hỏi mật khẩu cũ, hãy nhập là 123456 hoặc admin.